post

Националната Коалиция АЕЦ БелеНЕ! обявяви конкурс за идеи за най-ефективно оползотворяване на площадката за АЕЦ ”Белене”.

“Предвид  факта, че централата „АЕЦ Белене” няма да бъде изградена, смятаме, че отново е настъпил моментът да се дискутира как най-добре да се използва наличната площадка. С този конкурс целим да подпомогнем българското правителството с идеи за това как най-ефективно и изгодно да се използва инфраструктурата на площадката”, съобщават организаторите.

Критерии, по които ще бъдат оценявани идеите:

– Идеите да имат дългосрочна визия за развитие на площадката;
– Да отчитат местните и регионалните особености, природните условия;
– Да бъдат иновативни и да подкрепят устойчивото развитие;
– Предимство ще имат идеи, които не включват наемане на руски специалисти;
– Насърчават се идеи, които да включват възобновяеми енергийни източници, но това не е условие за успех
– Предложенията могат да включват част от площадката или да комбинират няколко идеи.

Регламент:

– Победителят ще бъде определен от 5-членно международно жури.
– Очакваме проектни идеи в рамките на 2 страници, които да имат възможност да бъдат развити на по-късен етап.
– Идеите ще се приемат до 29.02.2012 г. на адрес: nova_nadejda@zazemiata.org
– Журито ще се произнесе в срок до 31.03.2012 г., когато изтича и срокът на поредното отлагане на вземане на решение за проекта АЕЦ „Белене”.

Награда:

Избраните от журито 3 най-добри идейни проекта ще бъдат представени на правителството за реализация. С тях ще бъдат запознати и общинските власти в гр. Белене и гр. Свищов, както и областните управи в Плевен и Велико Търново.

Авторите на трите най-добри идейни проекта ще получат от Национална Коалиция  АЕЦ БелеНЕ  почетни грамоти, както и вдъхновяваща разходка в Природен парк „Персина” (www.persina.bg), разположен на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *