post

България отново е сред страните с най-слабо усвояване на европейските фондове в ЕС през 2011 г. Това сочи справка, предоставена от Европейската комисия на бюджетната комисия в Европарламента, съобщи investor.bg.

София заема предпоследното 26-о място по усвояемост на средствата от Европейския социален фонд и на 25-о място по изразходването на ресурса от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд.

Изпълнението на графиците по политиката за сближаване към 1 януари 2012 г. показва влошаване на позициите спрямо предходната година, показва справката.

От Европейския социален фонд, чрез който се финансират програми за заетост и за подобряване на условията на труд, България е получила 19,99% от полагаемите й се за периода 2007-2013 г. 1,19 млрд. евро. Средното изпълнение в ЕС за същия период е 56 на сто. А разликата между първенеца Латвия (63,58%) и последната по усвояемост държава Румъния (18,68%) е трикратно по-голяма (324%).

Справката за усвояването на средствата от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие подрежда България на 25-о място с усвоени 24,31%, докато средното изпълнение в ЕС е 25,9%. Зад нас са само Италия (с 19,25%) и Румъния (с 16%), а най-добре работещата Литва вече е получила 48,1% от парите си. По двата фонда, чийто размер за България е 5,49 млрд. евро, се финансират проекти в помощ на дребния и среден бизнес, за изграждане на инфраструктурата, за създаване на работни места, за транспорт и околната среда.

Според експерти разликата с отчетените от правителство значително по-добри резултати идва от факта, че Европейската комисия признава за усвоени само фактически получените средства, т.е. тези, които са декларирани от правителството, проверени са от нея и са възстановени на България, докато София обявява като такива договорените суми, авансовите плащания, които са под условие, както и парите, разплатени за сметка на националния бюджет.

Европейският комисар за бюджета Януш Левандовски, който коментира пред колегите си от еврокомисията бюджета на ЕС за 2014-2020 г., заяви, че България и Прибалтийските държави, за които европейските средства представляват голяма част от брутния им национален доход, трябва да полагат целенасочени усилия за доброто им усвояване, за да ускорят подобряването на благосъстоянието си.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *