post

Национална компания „Железопътна инфраструктура” получи награда в конкурса „ИТ проект на 2011″, организиран от в. Computerworld България за внедряването на Географска информационна система (ГИС). Това е проектът реализиран по Оперативна програма „Транспорт” проект на компанията. Отличието получи Христо Алексиев, заместник-генерален директор в НКЖИ.

Системата, изградена от Консорциум „ЕвроГеоРейл”, обхваща цялата територия на България, която е разделена на 13 регионални подразделения на НКЖИ. Основната цел на въвеждането й е идентифициране и описание на обектите на жп инфраструктурата, както и установяване на тяхното местоположение в пространството.

Ефектът от въвеждането на ГИС е подобряване качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура. Системата ще улесни постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *