post

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, експерти от МРРБ и Министерството на околната среда и водите, представители на Българската асоциация по водите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура, строителство и геодезия и ВиК дружества обсъдиха на работна среща нормите за проектиране на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Очакваме с днешната дискусия да стартира финалния етап от разработването на проекта на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Надяваме се тя да ни даде нормите за ефективно и ефикасно изразходване на средства в процеса на проектиране и изграждане на такъв тип съоръжения, каза при откриването на срещата зам.-министър Симидчиев.

За изходна база при подготвянето на проекта са използвани разпоредбите на българското законодателство и изисквания на редица европейски стандарти, въведени в българската нормативна уредба, каза Нона Георгиева, експерт в дирекция „Технически правила и норми” към МРРБ, която представи свършеното до момента от ведомството при разработването на наредбата . В предложения вариант са разписани основните изходни данни и документи, необходими за изработване на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води, допълни още тя.

Според експертите от Министерството на околната среда и водите Наредбата трябва да дава възможност за проектантите да стъпват на качествен анализ от реални данни в процеса на проектиране, тъй като в момента там липсват достатъчно усилия.

Обсъдените на днешната среща теми и въпроси ще се използват за оформянето на работни групи, които да се ангажират с разработването на окончателния вариант на проекта на наредбата. Участниците в нея имаха възможност да се запознаят и с британския опит в разработването на подобни нормативни документи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *