post

Строителството в Морската градина във Варна се предвижда да бъде парково с минимални показатели на застрояване, съобщи главният архитект на Община Варна Петър Йорданов на днешното заседание на комисията по архитектура към местния парламент.

Територията се простира от кръстовището на бул. “Княз Борис I” и бул. “Цар Освободител” – първата алея източно от Шокъров канал и успоредна на него в границите на Морската градина – на запад по крайбрежната алея до стълбището към паметника на Граничаря – перпендикуляра към бреговата линия – морския бряг до перпендикуляра на морския бряг до подхода към Военно-историческия музей откъм бул. “Приморски”- бул.”Цар Освободител” до бул.”Княз Борис”.

Границите на историческото ядро на Морската градина са дефинирани миналата година от експерти на Министерството на културата. Това се включва в специфичните правила и нормативи към Общия устройствен план на град Варна, които приеха общинските съветници на днешното си заседание. Предстои те да бъдат одобрени на предстоящата сесия на Общинския съвет. Приемането на специфичните правила и норми е задължително условия за одобряване на окончателния ОУП от Националния експертен съвет.

Предвижда се въвеждането на уеб портал, чрез който варненци да могат да следят движението по преписки по ЗУТ, каза Йорданов. Това трябва да стане в рамките на два месеца и да улесни достъпа до информационната система на общината, добави Йорданов.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *