post

Нова директива за енергийната ефективност, за която вече има изработен проект, се очаква да бъде приета от Европейския парламент до края на 2012 г. Това стана ясно по време на конференция на председателите на комисии по климат, енергетика, строителство и транспорт, която се проведе в Копенхаген, съобщига от пресцентъра на ПП Герб. България беше представена от председатели на три комисии в НС, от които и председателя на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков.

„Конференцията бе изключително ползотворна заради обмяната на опит и добри практики с останалите държава в тази сфера. Основните въпроси, които се дискутираха на по време на срещата, бяха свързани с енергийната ефективност в производството, строителството и транспорта. През първия ден темата, която обсъдихме, бе приемането на новата директива за енергийна ефективност. Необходимостта от нея е логично аргументирана, и се обосновава в нарастващата енергийна зависимост на ЕС от внос на петрол и природен газ, както и от факта, че около 79% от парниковите емисии на страните-членки се генерират от енергийния сектор”, коментира Иван Вълков.

Той посочи, че Дания е отличен пример за държава с целенасочена политика в областта на енергийната ефективност и „зелена политика”. Правителството й е осъществило множество промени в законодателството си – стимулиране на енерго и екологосъобразно строителство, интеграция на енергоефективни компоненти, слънчеви панели, изолации и устойчиво градско планиране.

Друг акцент от конференцията в Копенхаген бе развитието на европейската стратегия в транспорта за постигане на енергийна ефективност и намаляване на парниковите емисии.

„Бъдещето е в енергоспестяващите и екологични автомобили, това е световна тенденция. Все още обаче съществуват проблеми, свързани с тяхната експлоатация. Внимание трябва да се обърне на акумулаторните батерии, които са основният енергиен източник на електромобила, както и на тяхната цена. Други посоки, в които ще се работи, са свързани с времето за презареждане на този вид автомобили и изграждането на зарядна инфраструктура. С колегите ми обединихме мнението си, че засега трябва да се работи по три направления за енергийно захранване на електромобили – акумулатори, горивни клетки и суперкондензатори”, коментира още народният представител.

Разпространението на електромобили ще намали с около 20% от производството и вноса на течни горива, както и ще разреши друг проблем – замърсяването и трафикът в големите градове. Председателите на комисиите от десетки държави обсъдиха още и енергоспестяването, в което основна роля ще играят биогоривата и горивата на водородна основа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *