post

Основният приоритет за регионалното развитие през следващия програмен период ще бъде градското развитие, като фокусът ще бъде върху 36-те големи града. Това коментира пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след форум на тема “Либерализация на регионалните пазари”, организиран от Виенския икономически форум и Българската търговско-промишлена палата.

В Програмата за развитието на селските райони, където ще има по-голям обем средства за развитие на общинска инфраструктура, ще бъдат включени аналогични мерки за оставащите общини. В бъдещата програма “Регионално развитие” и в Програмата за развитие на селските райони ще остане и финансирането на проекти за превенция срещу природни бедствия, информира Econimynews.bg.

Енергийната ефективност в публичните и частните сгради също ще е приоритет в бъдещата програма за регионално развитие. Павлова изрази надежда бъдещата оперативна програма да е на стойност поне колкото сега е “Регионално развитие”, въпреки намаления брой общини. Ако успеем да договорим по нея минимум 80% съфинансиране, ще е прекрасно, каза тя.

Според Лиляна Павлова за водната инфраструктура приоритет трябва да бъде изграждането на водоснабдителна система на основата на интегрираните водни проекти в съчетание с пречиствателни станции за питейни води. Паралелно с това ще се изграждат и пречиствателни станции за отпадни води.

Министърът припомни, че необходимите инвестиции във водния сектор са около 4 млрд. лева. По новата програма Зелена България”, която трябва да замени сегашната “Околна среда”, се очаква основен фокус да са интегрираните водни проекти. По линия на Кохезионния фонд ще бъдат инвестициите в магистрали и скоростни пътища, а по Европейския фонд за регионално развитие – ще продължат вложенията в пътища втори и трети клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *