post

Нови пътнически влакове ще бъдат купени през 2014 г. с европейско финансиране.  Това става възможно след като министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски предложи БДЖ „Пътнически превози“ да стане бенефициент по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Транспорт“.

„Нашата страна трябва да положи усилия да модернизира и извади от тежката криза своя железопътен транспорт“, каза министър Московски по време на Комитета за наблюдение на европейската програма. По думите му един от механизмите за модернизация на БДЖ е закупуването на нов подвижен състав, което може да стане чрез структурните фондове на ЕС.

„Заедно с инвестициите в железопътната инфраструктура, купуването на нови влакове ще даде съвсем нов европейско облик на българската железница“, каза Московски. Компанията започва подготвителни действия, за да може в началото на следващия програмен период 2014-2020 да проведе тръжната процедура за купуване на нови влакове. „Надявам се сроковете да бъдат съкратени и БДЖ да успее да направи търговете още следващата година“, каза министър Московски.

Представителите на Европейската комисия подкрепиха българското предложение за включване на БДЖ „Пътнически превози“ като бенефициент на програмата. „Ще дадем възможност на компанията да се възползва от европейското финансиране и да се превърне в модерна и работеща структура“, каза Йорон Ван Ол от дирекция „Регионална политика“ на Еврокомисията. По думите му този проект ще стабилизира БДЖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *