post

Над 35% от новата железопътна линия по направлението Пловдив-Бургас е изградена и ще позволява скорост от 160 км/ч след пускане в експлоатация. Проектът е сред най-големите инфраструктурни обекти в Старозагорска област. По него се модернизират 292 км. ж.п. линии (общ разгърната дължина на железния път) и се очаква да приключи през 2015 г. Напредъкът по проекта беше представен по време на форум за представяне на проектите по Оперативна програма „Транспорт” в областта, който се проведе в Стара Загора, информира economynews.bg.

Модернизацията на линията до морето се изпълнява по ОП „Транспорт” и се очаква до края на годината да бъде пусната в експлоатация първата отсечка от нея. Представители на фирмата-изпълнител на обекта отчетоха, че вече са доставени 100% от строителните материали и са създали организация за успешно приключване на проекта.

“По програмата са договорени 92% от бюджета или над 1.843 млрд. евро“, отчете Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По думите й са изплатени близо 590 млн. евро или около 30% от целия бюджет, а около една четвърт от бюджета е възстановен от Европейската комисия.

В рамките на форума бяха представени и другите проекти, които се изграждат по европейската програма. Към днешна дата са изградени 16 км ж.п. линии по проекта Свиленград-турска граница и се очаква той да приключи до края на годината. Интерес предизвика и другият голям обект, който се очаква да има ефект върху икономиката на областта – АМ „Марица”. От МТИТС отчетоха, че лот 1 е изпълнен на 11%, а лот 2 на 27%. Очаква се те да бъдат завършени през 2013 г.

Дискутирани бяха и приоритетите за следващия програмен период както и възможността БДЖ „Пътнически превози” да получи европейско финансиране за закупуването на нови влакове. Към този момент очакванията са да бъде осигурено европейско финансиране на стойност около 300 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *