post

 

Министерският съвет утвърди подписания през февруари Меморандум за разбирателство за сътрудничество в рамките на проект „Културно-туристически маршрут „По пътя на Римските императори”, съобщиха от пресслужбата на Кабинета.

Партньори по него са министерствата, отговарящи за туризма, на България, Хърватия, Румъния и Сърбия.

Целта на четирите държави е да създадат общ туристически продукт на основата на културно-историческото наследство от римската епоха. Меморандумът предвижда различни инициативи за стимулиране на туристическия обмен, координирано представяне на международния пазар, туристическите борси, конференции и други международни туристически събития и укрепване на регионалното сътрудничество.

Страните ще организират обмен на експерти в областта на управлението, маркетинга, опазването на ресурсите за културен туризъм и професионалното усъвършенстване. Ще се обменят нормативни документи, публикации и статистически данни в областта на културния туризъм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *