post

 

Надзорен комитет, който да следи за изграждането на скоростен път Русе – Свиленград и ще се представлява от България, Турция и Катар трябва да бъде създаден до 15 юли, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Всяка от трите държави ще излъчи по двама представители, които ще представляват Надзорния комитет, който до 20 септември трябва да разработи статута, правилата за работа на бъдещата компания. Самата компания трябва да бъде създадена през октомври.

Съвместното тристранно дружество ще може да участва и в изготвянето на предпроектни проучвания, анализ „ползи-разходи” и други дейности, свързани с подготовка за реализация на инфраструктурни проекти, допълни министър Павлова. Участието в Надзорния комитет ще бъде пропорционално, като в неговия статут ще бъдат разписани и детайлни правила за работа.

Финансовото измерение на проекта за изграждането на скоростния път Русе – Свиленград може да има едва след като се направи предпроектното проучване, анализ „ползи–разходи”, проучване за размера на инвестицията, срокът за нейното изпълнение и изплащане, обясни министърът.

България категорично е заявила, че няма да има финансов ангажимент освен за извършване на отчуждителните процедури, одобряване на парцеларните планове и издаване на разрешенията за строеж. Разходите по изграждането и поддръжката на пътя ще бъдат платени от бъдещата компания, която ще се създаде на принципа на публично-частното партньорство. Таксата, която ще се плаща за преминаване по трасето, е възможно да е базирана на GPS или друг вид ТОЛ-система.

Надзорният комитет, както и бъдещата компания, няма да се ограничават само до работата по изграждането на скоростния път Русе – Свиленград. Проектната компания ще разгледа освен трасето, предложено от нашата страна, минимум три алтернативни варианта за маршрут. Те са: Бургас – Варна през Шумен за Русе, през Върбишкия проход или през Шипка, обясни министър Павлова.

Първата работна среща между представителите на България, Турция и държавата Катар се проведе на 24 май в МРРБ. Тя беше продължение на срещата на високо равнище между министър-председателите на България, Турция и държавата Катар за реализиране на съвместен проект за изграждане на скоростен път Русе – Свиленград на принципа на публично-частното партньорство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *