post

Стартира рехабилитацията на повече от 11 км третокласна и второкласна пътна инфраструктура в областите Монтана и Плевен.

Проектът Лот 1 „Рехабилитация на път ІІІ-112 Дъбова махала – Брусарци – Смирненски от км 16+174 до км 20+574.89 и на път ІІ-13 Кнежа – Искър от км 82+922.57 до км 89+728.90, област Монтана и област Плевен“ се изпълнява по оперативна програма „Регионално развитие”.

Финансирането е чрез Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

На символичната „първа копка“ в с. Смирненски присъстваха областният управител на Монтана Ивайло Петров, областният управител на Плевен Иван Новкиришки, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и др.

Третокласният път Дъбова махала – Брусарци – Смирненски не е ремонтиран повече от 30 години, а второкласният – Кнежа – Искър повече от 5 години. С обновяването на пътните отсечки не само ще се повиши безопасното пътуване на жителите на общините Брусарци, Кнежа и Искър, но и ще се осигури по-лесното придвижване към област Ловеч. Ще се подобри развитието на туризма, достъпа до културните, административните, образователните и здравните услуги.

По проект ще бъдат рехабилитирани четири моста – по един в с. Смирненски и гр. Искър, а останалите са извън населени места. Ще бъде поставена нова стоманена предпазна ограда и стоманен парапет на необходимите места, както и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Ще се ремонтират прилежащите банкети, бордюри и тротоари.

Изпълнител на обекта е „Пътинженеринг – М” АД. Стойността на договора за строително-монтажните работи е 7 951 068, 54 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 5 месеца. Строителният надзор ще осъществи „Пътинвенстинженеринг“ АД. Договорът им е за 231 748 лева без ДДС.

Цялостната рехабилитация на пътните отсечки в Лот 1 е част от Схемата на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”.

Целта е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласната и третокласната (извън Трансевропейската транспортна мрежа) републиканска пътна инфраструктура. Общият размер на средствата, които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” е 501 091 393 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *