post

Всичките съоръжения във водния сектор ще бъдат събрани в общ регистър, който ще се поддържа от министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това ще стана възможно след като парламентът приеме промени в Закона за водите, предаде БТА. Регистърът на язовирите ще съдържа данни за техническото им състояние и параметрите на хидротехническите съоръжения. По предварителни данни водните обекти наброяват около 2 600-2 800.

Според новите текстови до три месеца от влизането на законопроекта в сила общините трябва да уведомят съответните областни управители за избрания от тях оператор, който да извършва дейностите по стопанисването, поддръжката и експлоатацията на общинските язовири. Законът допуска в този срок да има само стартирана процедура за избор на оператор, ако кметствата не успеят да се подготвят навреме.

Със законопроекта се предлага също границите на обособените територии, които ще бъдат обслужвани от ВиК операторите, да съвпадат с границите на съответната област.

Предоставянето на услугите от един оператор върху територията на една цяла област ще позволи повишаване на ефективността, гарантиране на еднакво качество и цена на услугата на всички жители в съответната област, се посочва в мотивите на правителството, вносител на промените.

Според депутатите от ГЕРБ концентрацията на дейността в един оператор ще позволи на местните общности по-бързо да усвояват средствата, предназначени за обновяване на ВиК мрежите. „Необходими са милиарди левове за модернизация на водните мрежи и с оглед на предстоящия програмен период на ЕС трябва да има ясна и точна законова база“, смятат от групата.

От ДПС обаче пределят философията на обсъждания законопроект като “одържавяване”, защото окрупняването на ВиК операторите и базирането им на територията на една област поставял въпроса как общинските предприятия ще бъдат одържавени, за да оперират върху държавната собственост.

Законопроектът предвижда собствеността на цялата инфраструктура до границите на населеното място да бъде държавна, а общините и местните власти да управляват собствеността в границите на населеното място, посочват от тям.

За да успеят с окончателното приемане на закона преди лятната ваканция, депутатите насрочиха извънредно заседание за следващия вторник, когато ще продължат с обсъжданията по закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *