post

В периода 9 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, включително граждани и медии, програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя е насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средствата от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа “на едно гише”.

По програмата могат да кандидатстват, както проекти за енергийна ефективност, така и проекти за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на технологични проекти и проекти с енергийно обследване.

Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са:

• Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария за въглища

• Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране

• Ново производствено оборудване за намаляване на енергийна интензивност

• Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.

Информационните дни ще се състоят по следния график:

• Враца – 09.07.2012 – Конферентна зала “ТПП – Враца”, Културен дом, ет. 2, бул. “Христо Ботев” 24 – 10:00-13:00 ч.

• Велико Търново – 10.07.2012 – Хотел Болярски, зала “Калоян”, ул. “Стефан Стамболов” 53 – 10:00-13:00 ч.

• Варна – 11.07.2012 – Хотел Голдън тюлип, зала “Рубин”, бул. “Княз Борис I” 111 – 10:00-13:00 ч.

• Бургас – 12.07.2012 – Хотел Аква, зала “Амфибия”, комплекс “Лазур”, бул. “Демокрация” – 10:00-13:00 ч.

• Стара Загора – 13.07.2012 – Хотел Верея, бул. “Цар Симеон” 100 – 10:00-13:00 ч.

• Пловдив – 24.07.2012 – Новотел Пловдив – 10:00-13:00 ч.

• София – 25.07.2012 – Аула Максима на УНСС, Студентски град, бул.”8-ми декември” – 10:00-13:00 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *