post

Министерски съвет откри процедура за предоставяне на концесия – управление и поддържане на пристанищен терминал „Русе-запад”, съобщиха от пресслужбата на Кабинета.

Част от пристанището ще се използва за обществен транспорт с национално значение Русе. Допълнителната концесия ще бъде свързана с извършване на частично разширение, реконструкция, рехабилитация или ремонт на обекта.

Концесията се предоставя за срок от 35 години и чрез нея Министерският съвет цели привличане на финансово стабилен частен инвеститор, който да вложи средства за развитие на пристанищната инфраструктура на обекта.

По този начин ще се постигне модернизация на техническите съоръжения и оборудване, с оглед привеждане на техническата осигуреност, технологията и организацията на работа в съответствие с изискванията на Европейските стандарти, както и постигане на съпоставимо качество и цена на услугата с конкурентните пристанища и/или терминали от региона и повишаване конкурентоспособността и качеството на пристанищните услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *