post

България ще има културен център в Истанбул, а Турция – в София. Това предвижда одобреният от Министерският съвет проекта на междуправителствена спогодба на България и Турция за взаимно създаване на културни центрове.

Проектът регламентира създаването, функционирането и дейността на културните центрове.

Сред основните им цели е да насърчават взаимното разбирателство и приятелство между двата народа, да допринасят за развитието на отношенията и сътрудничеството в сферата на културата, образованието и науката, да информират обществеността относно различните аспекти на културата, историята, езика и изящните й изкуства на всяка от страните, се казва в прессъобщение на Кабинета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *