post

Първите междинни резултати от работата на изпълнителите по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” се очакват в края на 2012 година, а проектът ще продължи до август 2013 г. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски при подписване на договорите с изпълнителите. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС.

Подписването на договорите е поредната крачка към толкова очакваната цифрова администрация, каза по време на церемонията министърът. Проектът има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.

През следващата година ще бъде финализиран и най-големият проект, финансиран от ОПАК с 18 милиона лева – „Развитие на електронното обслужване по електронен път”. Неговата цел е да се обменя автоматично информация между различни регистри в администрациите, за да се спестяват време и средства. Всеки от нас ще може да поиска удостоверение от държавата или от общината след работно време и ще спести от транспорт и чакане по опашки, обясни още Московски.

По думите му вече са получени разработки, свързани с необходимите промени в законодателството в областта на електронното управление. Описани са и институциите, които първи разполагат с определен вид данни, което е предпоставка електронните системи да бъдат настроени автоматично да търсят информация в съответната база данни, а не това да се изисква от гражданина или фирмата. В момента експертите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приемат работата от тази първа фаза, която е важна и за проекта за електронна идентификация.

Според Ивайло Московски, липсата на електронна идентификация до момента е една от най-сериозните причини за слабото ползване на съществуващите електронни услуги и за липсата на мотивация в много организации да разработват цифров вариант на услугите, които предоставят. Министър Московски прогнозира, че поради очакваната поносима цена за получаване на електронна идентификация, реализацията на тази част от проекта ще ускори чувствително електронното управление. Електронната идентификация ще спести и милиони левове всяка година от това, че администрациите няма да правят физическа проверка на самоличността на своите клиенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *