post

Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) обяви обществена поръчка за ремонт на Централна гара София.

Според поръчката избраният изпълнител трябва да проектира и изпълни функционално преустройство на разпределенията на етажите на приемната сграда; нови перонни покрития и настилки; пълно обновяване на пешеходния подлез с подмяна на хидроизолацията му, поради което ще бъде необходимо разваляне и направа на железен път в обсега на подлеза; рехабилитация на контактната мрежа в зоната на перонните покрития; направа на външен и вътрешен подземен паркинг.

Проектът е разделен на няколо етапа:
– I етап Проектиране – идеен проект, интериор и обзавеждане, технически проект, работен проект
– II етап Извършване на работи по съгласуване и одобряване на проекта във фази Технически и Работен проект
– III етап – Изпълнение на строежа
– IV етап – въвеждане на строежа в експлоатация – изготвяне на екзекутивни чертежи по всички части на проекта в 3 екземпляра, провеждане на тестове, единични проби и 72-часови изпитания; отстраняване на недостатъци; приемане на строежа и въвеждане в експлоатация.

Ремонтът трябва да приключи в рамките на 26 месеца.

Приемното здание е със застроена площ 7519 кв.м. и разгъната застроена площ 24562,69 кв.м. Пр изпълнението на СМР работи не се предвижда спиране експлоатационната дейност на жп гарата.

Срок за получаване на оферти или на искания за участие – 12.10.2012 г. до 16:45. Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2012 г. в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110,заседателна зала.

Цялата поръчка може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *