post

Подготовката за поддържане на пътищата през зимата вече започна, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в петата национална конференция по пътищата. Тя посочи, че целта е да се провери каква е ситуацията във фирмите и готовността им за изпълнение на тази дейност.

Министър Павлова каза още, че Агенция „Пътна инфраструктура”, съвместно с Министерството на вътрешните работи, ще направи преглед на наличните количества сол, луга, материали и на броя машини, с които разполагат поддържащите фирми. Ще бъде проверена и готовността им да прилагат разработените планове за зимно поддържане на пътищата, допълни тя.

Съвместните проверки ще бъдат насочени към сравнение на договорите, които фирмите имат с държавата и общините, каза още министър Павлова. Тя посочи, че през миналата година една фирма е кандидатства с определен брой машини и материали за поддръжка на пътищата както пред АПИ, така и пред дадена община.

Тези проверки, освен документални, ще бъдат и на място. Така ще се изясни къде какви машини има и кой на каква техника разчита, посочи регионалният министър. Тя каза, че ако е необходимо в резултат от направените проверки може да бъдат прекратявани договори и да се проведат нови процедури за възлагане на зимно поддържане на пътищата. Ще направим това, за да се уверим, че този път няма да има фирма, която да се оправдава, че не е изчистила общинските пътища, защото е чистила магистрали и първокласни пътища, допълни министър Павлова.

Тя съобщи, че в резултат на безкомпромисните проверки, направени през предишния сезон, на някои фирми са наложени сериозни санкции, с промяна в условията. В резултат са били наети допълнителни доставчици на материали или на машини, за да може да се подсигурят плановете, които трябва да се изпълняват през тази година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *