post

Турция се оттегля от проекта за пътя Русе – Свиленград, тъй като не намира достатъчно интерес, за да се включи в този процес. Преговорите продължават двустарнно – между България и Катар. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройствата Лиляна Павлова пред журналисти днес. Отказът не е официален, а в рамките на работните срещи. По-нататък остава отворено тяхното участие и в проектната компания, да кандидатстват за концесия, но на този етап продължаваме само двете държави, каза обясни министърът.

Така, както имахме ангажимент, с решение на Министерския съвет, екипите работят. Заедно довършваме меморандум, който предстои да бъде одобрен и подписан от двете правителства. Паралелно с този процес ние възложихме и имаме предварително инвестиционно проучване за това какви са нуждите. До края на месеца ще има резултати. На тази основа ще бъде създадена компанията, която да възлага последващите действия. Това, което се бяхме разбрали през месеците май и юни, е в ход и до края на септември се надявам да бъде реализирано под формата на документи, каза регионалният министър.

Българската страна беше поела ангажимент за миналия ноември да имаме готовност с граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и пътя до Маказа. Ангажиментът от наша страна беше изпълнен в срок. Единствената пречка пунктът все още да не е отворен е пътят от гръцка страна от 1.5 км. Той трябва да бъде довършен и асфалтиран. За съжаление, това не се случва и към днешна дата, коментира още Павлова.

Нашият министър-председател беше готов да предложи ние да го финансираме и да го завършим. Но все пак това е територията на друга държава и на този етап развитие по тази тема няма. Грехота е заради 1.5 км да не пускаме толкова важния ГКПП, което би отворило възможността за транзитен трафик. Може би на колегите от Гърция им е трудно, допълни министърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *