post

Да бъде изградено демонстрационно екоселище с нулеви въглеродни емисии край Русе. Такова предложение получи областният управител на Русе Стефко Бурджиев на среща с представителите на Съвета на дунавските градове и региони – генералния координатор Петер Лангер и главния секретар Ерик Барта.

Идеята е селището да се превърне в пример за изграждането и на други екоселища в българските градове. Крайната цел е да бъдат реализирани подобни проекти и в съседните на България страни по поречието на Дунав които да получат финансиране от Европейския съюз.

Проектът за екоселището предвижда на територия 200 дка в района на Института по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” край Русе да бъдат изградени няколко модула. Единият от тях ще е от жилищни сгради, които ще използват малко енергия. Вторият ще бъде за производство на зелена енергия.

Предвижда се изграждането и на трети модул от лаборатории и полигони на Русенския университет, където ще се изследват проблемите на енергийната ефективност. Ще бъдат създадени условия и за превръщането на селището в привлекателен туристически център.

Партньори в разработването на проекта са областната управа, общината, Русенският университет и ИЗС “Образцов чифлик”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *