post

Имотите публична държавна собственост трябва задължително да се застраховат срещу природни бедствия и земетресения. Това предвиждат прмените, които народните представители приеха на първо четене в Закона за държавната собственост (ЗДС), информира “Фокус”.

В мотивите към законопроекта Министерският съвет посочва, че е необходимо допълнително прецизиране на нормативната уредба, която се отнася към изискването за застраховане на имотите публична държавна собственост. Определен е минимален обем на покритите рискове при задължителното застраховане на застроените имоти с оглед характера на настъпилите в последно време природни бедствия в страната.

Повечето дружества поставят риска “земетресение” извън обхвата на застраховките, покриващи риск от природни бедствия. За да застраховат потребителя и от земетресения, те искат допълнителна премия.

Минималният обхват на тези рискове се предлага с цел защита на обществения интерес чрез защитата на застроените имоти, които са публична държавна собственост. Това опира на факта, че основното предназначение на тези имоти е трайното задоволяване на обществените потребности, се казва още в мотивите към документа.

Предложените допълнения трябва да влязат в сила от 1 януари 2013 г. Така организациите на бюджетна издръжка ще имат възможност да преструктурират разходите си в срок, ако това е необходимо, за да спазят изискванията на закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *