post

Ремонтиране на алеи, мостове и поставяне на насочващи табели са част от дейностите по нов проект за Природен парк “Витоша”, финансиран по оперативна програма “Околна среда”. Това обясни пред БТА Силвия Арангелова, експерт по туризма в Дирекцията на парка.

Ще бъдат ремонтирани шест алейни маршрута в Природен парк “Витоша”. Първият от тях е местност “Златни мостове” – местност “Ветровала” – местност “Офелиите” – Яворова поляна – хижа “Панчо Томов” – заслон “Слънчев рид” – местност “Златни мостове”. Дължината му е 3,4 км.

Вторият маршрут е хижа “Кумата” – местност “Конярника” – хижа “Звездица” – хижа “Еделвайс” – хижа “Кумата”. Той има дължина 4,95 км, широчина около 2 метра, като алеята извежда туристите към високите части на планината.

Маршрутът от хижа “Малинка” до хижа “Еделвайс” е с дължина 1,65 км, а този от местност “Дендрариума” до местност “Златни мостове” – 2,2 км. Почти толкова дълъг е и маршрутът от хижа “Бор” до хижа “Планинарска песен” – 2,23 км.

Шестият алеен маршрут, който ще бъде ремонтиран е от м. “Яворова поляна” до с. Кладница. По възстановените маршрути ще се поставят и информационни табели.

Основно ще бъдат ремонтирани и три санитарни възли – в района на местностите “Офелиите”, “Златните мостове” и “Момина скала”. Ще бъдат обособени по две отделения, посещението им ще е безплатно, а за поддръжката са поели ангажимент съдържателите на близките хижи и заведения.

Предвижда се и разработване на кадастрална карта и специализиран устройствен план на инфраструктурата в парка, както и на воден баланс за територията му.

Сред предвидените дейности са още възстановяването на каменни канавки, настилки, бордюри и стъпала, на водостоци и дървени прагчета. Със средства по проекта ще бъдат ремонтирани пейки и маси, ще се възстановят дървени мостове, скари, парапети и подпорни стени. По друг проект се предвижда възстановяването на над 30 чешми на територията на Витоша.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *