post

В момента в страната функционират и са в процес на строителство около 300 пречиствателни станции за отпадъчни води. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на конференция, посветена на предизвикателстават пред сектора.

Съвместно с Министерството на околната среда и водите разработихме водна стратегия, която ще ни даде посоката на работа, за да подобрим състоянието на сектора, каза министър Павлова. Работим и по много важна наредба за проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води. Регионалният министър отбеляза, че изготвянето й се е забавило повече от 6-7 години, което означава, че е необходимо раздвижване в сектора.

Министър Павлова съобщи, че се променя подхода на работа по създаването на нормативния акт. В него няма да залагаме конкретни технически параметри, а ще посочим граници, в които проектантите да се вместват при проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води. Така ще се осигури гъвкавост и възможност за използване на нови технологии и няма да се налагат чести промени в документа заради иновации в сектора. Очакваме наредбата да бъде готова  до края на годината, допълни министър Павлова.

Павлова изрази надежда в следващото издание на конференцията да се говори за интегрирани водни проекти и посочи, че трябва да се мисли не само за екологията и пречистването на отпадъчните води, а и за решаване на проблема с водоснабдяването на населението.

 

Съдействие при изготвянето й ще бъде търсено от експерти от Университета по архитектура, строителство и геодезия по отношение на  техническата част. Регионалният министър обърна внимание на малкия брой студенти, дипломиращи се в областта на ВиК – между 40 и 50 на година и посочи, че това може да доведе до недостиг на специалисти в сектора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *