post

Сроковете за паспортизация на сградите – държавна и общинска собственост, както и частните сгради от първа и втора категория се удължават до края на 2014 г, предвиждат промени в наредбата за техническите паспорти на строежите, обнародвани в Държавен вестник, съобщи Investor.bg.

Първоначалният срок за паспортизация на държавните и общинските сгради беше 31 декември 2011 г. По финансови причини срокът масово не беше спазен от общините, но въпреки че бяха заложени и глоби за неизпълнение на изискването, санкционирани кметове нямаше.

Промяната не засяга сроковете за паспортизация на частните сгради от трета и четвърта категория, в които влизат най-масовите жилищни сгради у нас. Те бяха удължени с промени в същата наредба през декември 2011 г.

Сградите от трета и четвърта категория трябва да бъдат паспортизирани съответно до края на 2014 г. и до края на 2016 г. Паспортизацията на сградите от пета категория с нискоетажно строителство трябва да приключи до края на 2018 г.

След изтичането на нормативните срокове за издаването на паспортите се планира въвеждането на ограничения върху разпоредителните сделки в непаспортизираните сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *