post

Приходите от концесии в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са над 23,3 млн. лв. за 2011 г. Това става ясно от доклад на министър Московски за контрола по изпълнението на концесионните договори за обекти от транспортната инфраструктура.

Към 31.12.2011 г. обект на контрол са били девет договора – за пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Видин-север и Росенец, за фериботния терминал Силистра и за гражданските летища в Бургас и Варна.

Общият преглед и анализът на задълженията на концесионерите показват, че се изпълняват определените с договорите условия за осъществяване на концесиите, подобрени са качеството и обемите на услугите и дейностите, осъществявани в концесионираните обекти, както и условията на труд в тях. Предприети са редица мерки за безопасност и сигурност и за опазване на околната среда. Изпълняват се и поетите с концесионните договори задължения за осъществяване на ангажиментите по социалните програми, включително разкриване на нови работни места.

На концесионерите на пристанищните терминали за 2011 г. са признати инвестиции общо в размер на 6 212 300,97 лв., а по Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД отчита инвестиции за 75 216 468,64 лв.

Получените приходи от концесионна дейност са в размер на 23 308 589,83 лв. с ДДС, като приходите от концесионни плащания са 23 233 490 лв. с ДДС, неустойки с обезщетителен характер – 40 665 лв. без ДДС, неустойки със санкционен характер – 14 434 лв. с ДДС, и приходи от продажба на документация за участие в процедури по предоставяне на концесия – 20 хил. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *