post

Над три пъти са е качила цената на земеделската земя за 10 г. През 2002 г. декар е стувал средно 140 лв., а през 2012 г. – 440 лв. Това показват данните на асоциацията на собствениците на земеделски земи, представени от председателя й Борислав Петков, пише 24 часа. За сравнение от 2004 г. досега, откакто БНБ дава статистика за лихвите, тези по едногодишните депозити, които през всичките тези години носят най-висока доходност, не са надхвърлили 6,7%. Ако 140 лева са сложени на такъв влог, сумата за 10 г. ще се увеличи с близо 91% и едва ще стигне 270 лв.

Голям ръст е отчетен в броя на сделките и продадената земя. През миналата година са реализирани 129 000 сделки за покупка и продажба на земя с площ 1,4 млн. декара, докато през 2002 г. броят им е бил 36 000 за 350 000 декара. Над 50% от сделките са на вторичния пазар, отчете Петков. Рентите пък са се повишили с около 20% за година. Цената на земята, без да е уедрена в големи парцели и да е дадена под аренда, не се очаква да се вдига значително.

Продължава процесът на комасация на масиви, която членове на асоциацията осъществяват. Предстои реализирането на нови 15 проекта. Те са в 7 области и са за над 71 000 декара. В момента вървят 5 проекта за около 29 000 декара. Практиката досега показва, че след комасиране цената на земята се увеличава 4 пъти, обясни Радослав Манолов, зам.-председател на асоциацията. Според него е необходимо е да се провеждат непрекъснато комасационни процедури, за да има ефект. Все още основните проблеми били неголемият размер на имотите в страната – средно около 5,5 декара, изчезващите хидромелиорации, лоши пътища, пустеещи масиви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *