post

BGBC Академия – част от структурата на Българският съвет за устойчиво развитие организира професионални обучения и семинари с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и  строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.

Първото обучение на BGBC за 2013г е на тема „Енергийна ефективност и сграден комфорт” в рамките на което водещи експерти и  лидери на пазара  в строителната индустрия ще представят основни аспекти на енергийната ефективност и ще запознаят участниците с най-иновативните  начини на постигане на сграден комфорт, действащи  интегрирано за максимален ефект.

Обучението  представя синергичния ефект от различните аспекти на енергийната ефективност и  обхваща шест основни теми:
• Ролята на стъклото в енергийната ефективност и сграден комфорт
• Дневната светлина като мощен инструмент за реална енергийна ефективност
• Интегрирана функционалност при системите за остъкляване
• Системни решения при проектиране и изграждане на външни стени на нискоенергийни сгради и постигане на перфектен комфорт в помещенията чрез климатични тавани.
• Саниране на съществуващи сгради-външна и вътрешна изолация на стени
• Комплексният подход в инвестиционния процес и  европейската нормативна уредба за енергийна ефективност и комфорт в сградния сектор.

Обучението е насочено към експерти и представители на общините в България, консултанти по енергийна ефективност, архитекти, инженери, проектанти, студенти и всички професионалисти в строителния бранш.

Обучението ще се проведе на 21.02.2013г от 9.00ч в Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 3, зала Изток. Официални партньори са Националното Сдружение на Общините в Р. България, Камара на архитектите в България и Софарма Бизнес Тауърс.

Пълната програмa можете на намерите тук.

 

За регистрация и допълнителна информация: тел: + 359 2 964 13 20 или e-mail: education@bgbc.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *