post

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Деница Николова ще подпише днес договори с 13 общини за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Церемонията ще се проведе от 13 часа в сградата на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” (бул. „Тодор Александров“ 109, зала „Пресцентър“).

Проектите, които ще получат финансиране, са по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации ІІ“.

С тяхна помощ ще бъде стимулирано развитието и популяризирането на туризма в общините: Исперих, Столична, Варна, Провадия, Кюстендил, Луковит, Мирково, Девин, Благоевград, Велинград, Любимец, Дупница и Пещера.

 

Проектните предложения са на обща стойност 6 039 830,34 лв.

Проектите по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са насочени към разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващи такива; рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическия продукт; участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири; изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности; организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

Подкрепят се и дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието на района, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Настоящата схема се основава на принципите на партньорство и регионален подход, като за целите на формиране на общ туристически район са формирани партньорства между общини със сходни туристически характеристики и национални, регионални и местни туристически сдружения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *