post

ЕК одобри финансиране в размер на 274 милиона евро от Европейския кохезионен фонд за магистрала “Струма”, един от големите инфраструктурни проекти в югозападна България, съобщиха от Представителството на ЕК в България. Очаква се, освен осигуряването на по-бърза и по-безопасна транс-европейска връзка за европейските шофьори и превозвачи, над 600 000 местни жители да се възползват от съкратеното време за пътуване, по-добрите условия за околната среда и свързаност, повишаваща привлекателността на техния регион за бизнес и инвестиции.

„Този проект прави региона по-конкурентоспособен и по-привлекателен за инвеститорите. Освен че създава подходящи условия за растеж и заетост, той осигурява по-безопасна и по-устойчива инфраструктура за българските граждани и за целия вътрешен пазар.“, каза комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан.

Аутобанът е част от Приоритетен проект 7 от Транс-европейската мрежа за транспорт и засяга изграждането на скоростен път между Долна Диканя и Благоевград (два лота) и от Сандански до ГКПП Кулата. Общата дължина на участъците е 68.5 км. Предвижда се те да бъдат завършени до 2015 г. Проектът включва и подготовката за изграждане на по-сложният участък Благоевград – Сандански (лот 3) през програмния период 2014 – 2020 г., който ще включва тунели през Кресненското дефиле.

Инвестицията е осигурена по приоритет “Развитие на пътна инфраструктура по Транс-европейски и основни национални транспортни оси” от Програма “Транспорт” (финансирана от ЕС) за периода 2007 – 2013 г. Кохезионният фонд ще финансира 274 млн. евро от общата стойност на проекта (342 млн. евро).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *