post

За последните четири години, пазарът на търгове за имоти се е увеличил пет пъти – през 2009 г. обявените принудителни продажби на имоти са били едва 7200 бр., а през 2012 г. преминават 36000 търга за една година.

Според собствениците на сайта Targ.bg, това се дължи на все по-голямото задлъжняване на физически лица и фирми по време на кризата. На пресконференция, по повод четвъртата годишнина от създаването на сайта, организаторите представиха статистика и анализи на пазара на търговете за имущество. От данните става ясно, че най-голям дял в пазара на търгове заема съдебното изпълнение – над 85% от принудителните продажби са организирани от частни и държавни съдебни изпълнители.

За разлика от предходната година, през 2012 г. държавните и общинските структури продават по-малко и на по-ниски стойности. Единствената структура, която увеличава продажбите, това е НАП – с около 13% повече търгове за имоти на длъжници към държавата.

От targ.bg споделят, че една от най-положителните тенденции в последните години е активизацията на частните търгове. Това са доброволни и бързи механизми продажба на имущество, особено в днешно време, когато за продавачите и купувачите е трудно да намерят точката на съвпадение на интересите им. За една година стойностите на частните търгове са се увеличили с 82%.

По данни на Агенция по вписванията, изведени от анализаторите на сайта, през 2012 г. се наблюдава влошаване на пазара на имоти в страната. Тенденцията от 2011 г. сделките да се увеличават, за съжаление не продължава през изминалата година. Ако през 2011 г. продажбите са били над 220 хил., то през 2012 г. те достигат едва 218 хил. Като се прибави и факта, че вече трета година възбраните са повече от ипотеките, при увеличаващ се марж, тендецията сочи към влошаване. Секторът остава много далеч от предкризисните нива и дълготрайно се установява в нестабилна и по-скоро негативна основа.

Най-кризисната година за пазара на имоти остава 2010 г., като първите признаци се забелязаха още през 2009 г., когато, за една година, спадът в продажбите беше с 35%, на ипотеките с 59%, а възбраните се увеличиха с 45%. Тогава за първи път, от както се води статистика, възбраните прехвърлиха бройките на ипотеките и пазарът удари дъното. През 2011 и 2012 г. негативното съотношение между възбрани и ипотеки все още е налице и се забелязва влошаване и доближаване на най-кризисните стойности от 2010 г.

Основните изводи от статистиката на targ.bg очертават две явления – все по-масовата неплатежоспособност на кредитополучателите, от една страна, и от друга, липсата на финансов ресурс в банките и спадът на доверието в управлението на публичните финанси, водещи до труден достъп до кредитиране за продължителен период от време.

От сайта са на мнение, че един от начините да се облекчи този пазар е провеждащите институции да водят по-активни кампании за популяризация на продаваните активи и за постигане на прозрачност при процедурите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *