post

Управляващият орган на ОПРР стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г., в рамките на която да вземе решение да бъде увеличена безвъзмездната финансова помощ на 75% от стойността на бюджета за енергийно обновяване за всяка одобрена за финансиране по проекта сграда. Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост.

Увеличената безвъзмездна финансова помощ покрива разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието, строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, за осигуряване на необходимите разрешителни документи и за въвеждане на обекта в експлоатация. Досега собствениците имаха възможност да получат финансова помощ до 50%.

Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта, припомнят от МРРБ.

Ефективното прилагане на програмата за енергийна ефективност е един от приоритетите на служебния кабинет. Увеличението на размера на безвъзмездната финансова помощ беше договорено в Брюксел миналата седмица от вицепремиера Екатерина Захариева и еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан. Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес. Енергийната ефективност допринася за опазването на околната среда и повишаване на качеството на живот на гражданите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *