post

Правителството обяви проекта за изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Турция – дейност 1, за национален обект и за обект с национално значение, съобщи пресслужбата на Кабинета.

Решението позволява да бъдат съкратени значително сроковете за провеждане на необходимите административни процедури за стартиране и изпълнение на проекта, както и за ускоряване на процедурата по промяна на предназначението на горски територии в съответствие със Закона за горите. По този начин ще се създадат условия за реализация на проекта в кратки срокове и за усвояване на отпуснатите за първия етап средства в рамките на предвидения за неговото изпълнение срок – 30 юни 2013 г.

Проектът за изграждане на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница е финансиран от Фонда за външните граници на Европейския съюз. С реализацията му се изпълняват заложените Шенгенски стандарти за наблюдение на външните граници на Съюза. Първият етап от проекта предвижда осигуряване на наблюдение в участъка от ГКПП „Лесово” до устието на река Резовска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *