post

От вчера са възстановени строително-ремонтните дейности на прохода „Петрохан“, съобщи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Изпълнителят Обединение „АЛПИНЕ – ПИМ” ДЗЗД, с водещ партньор „Пътинженеринг М” – гр. Монтана, е поел ангажимент  да мобилизира хора и техника, за да започне активна строителна дейност, каза още тя.

Въведена е временна организация и безопасност на движението на път II-81 Петрохански проход от км 57+000 до км 72+706,16. Тя ще важи до 20 септември 2013 г.

До 4 юни на участъка е направено геодезическо заснемане и изготвяне на технологичен проект в участъка до км 57+000 до км 50+820; технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка от км 62+000 до км 59+000; почистени са храстите, отстранени са хумус под еластични огради и банкети, както и са изкърпени  600 кв. м при км 52+000.

В момента се извършва фрезоване и полагане на биндер за предварителни ремонти от км 62+000 в участък от 500 м, които са определени съвместно със строителния надзор.

Петроханският проход е част от ЛОТ 18 на програма „Транзитни пътища V“. Участък 3 – Път II-81. Трасето е с дължина близо 22 км (от км 50+820.08 до км 72+706.16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *