post

До края на годината трябва да разполагаме с подробен план за развитие на морските и речните пристанища в България. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов във Варна, цитиран от economynews.bg.

„Крайно време е да се намери територия за разширение на пристанищата в Бургас и Варна“, каза той. По думите му така ще се освободи централната част на тези градове от една страна и ще се създадат условия за дългосрочното им развитие, от друга. „Много важна е и връзката на пристанищата с другите видове транспорт и най-вече с железопътния, който е приоритет и за ЕС“, допълни Данаил Папазов. Според него пътната инфраструктура на Европа е претоварена и през следващите години може да се очаква нарастване на обемите на товарите както по направлението Рейн – Майн – Дунав, така и по железопътната мрежа. Затова и нашата страна трябва да предприеме последователни стъпки за развитието на този транспорт.

В пристанищната система на Европа се наблюдава дисбаланс в развитието на северните и източните пристанища. Това е не само предизвикателство пред бъдещото развитие на българските портове, но и възможност за отваряне на ЕС към пазарите на Изтока. Нарастващият обем товаропотоци през Черно море към Европа повишава значението на река Дунав като стратегически транспортен коридор. В този контекст българското правителство ще фокусира усилията си върху развитието и модернизирането на българските пристанища и превръщането им в ефективни конкурентоспособни европейски транспортни центрове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *