post

Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014 – 2020 г., която реално да отразява нуждите на бизнеса. Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. Това коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от “Капитал”.

По думите му ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна група до края на юни. От изказването на Стойнев обаче не стана ясно какви са конкретните препоръки на бизнеса към европрограмата. Успоредно с това министерството ще се опита да ускори усвояването на средствата, предвидени за сегашния програмен период, тъй като има риск България да изгуби 90 млн. евро по “Конкурентоспособност”.

Проектът на обща стратегия на оперативната програма, която в следващия период ще се фокусира и върху иновациите, бе публикуван от управляващия орган в края на май. Той определя като приоритети клъстерирането в области, в които имат висок потенциал за растеж и износ, насърчаването на новите технологии в предприятията и повишаването на енергийната и ресурсната им ефективност, както и използването на дялови и дългови инструменти, насочени към приоритетните икономически области. Предвидени са конкретни мерки за постигане на всяка от трите цели.

Този вариант на програмата обаче не отчита направените препоръки от страна на бизнеса и браншовите организации, който ще бъде основен ползвател на средствата, смята Стойнев. Освен това е било проведено само едно заседание на тематичната работна група. Според министъра това е създало напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни и е бил нарушен диалогът.

С встъпването си в длъжност новото ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката и управляващия орган стартира нов диалог с бизнеса, за да отрази по-пълно действителните нужди на българската икономика, посочиха от ведомството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *