post

Санирането заедно с цялата дирекция “Жилищна политика” се мести от сегашното министерство на регионалното развитие в новото, което кабинетът “Орешарски” създаде – на инвестиционното проектиране. Това ще стане на 1 август, съобщи “Труд”.

На тази дата от досегашното министерство на регионалното развитие (МРР) към новото ведомство ще преминат на работа общо 889 човека. 764 от тях са от агенцията по кадастъра и от дирекцията за строителен контрол, а 125 ще работят в самото министерство. Неговото седалище по всяка вероятност ще е в сегашната сграда на МРР на Сточна гара и е напълно възможно никой от служителите да не се мести реално.

В МРР на работа остават 2136 човека – 623 в самото министерство и още 1513 в пътната агенция. При разделянето на двете ведомства 38 човека ще бъдат съкратени. В същото време обаче към новото министерство ще има задължителните за всички такива ведомства общи администрации, включително и пресцентър от трима човека.

Към новото министерство минават всички дейности, които са пряко свързани със строителния процес и благоустройството, като например съгласуването на общите устройствени планове на общините. Ще се създаде и нова структура: дирекция “Привличане на финансови средства, свързани с инвестиционни проекти”, в която ще работят 11 човека. Тя ще управлява средства, идващи по различни канали – еврофондове, публично-частно партньорство и др.

В МРР остават пътищата, ВиК индустрията и концесионирането на плажовете. Във връзка с разделянето се налага поправянето на 82 закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *