post

Имотните сделки в България са се увеличили с 11,1% през първото полугодие на 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това показват най-актуалните данни на имотния регистър и Агенцията по вписванията, съобщи в. “Труд”.

От 1 януари до 30 юни 2012 г. в страната са сключени 89 741 сделки за продажба на имоти. За същия период на 2013 г. са отбелязани 99 890 сделки, което представлява нарастване с 11,1%. Имотният регистър обаче не прави разделение на типовете продавани имоти и е твърде възможно нарастването да се дължи повече на сделки със земеделски имоти, отколкото на продажба на жилища, офиси, промишлени и търговски помещения.

Поглед върху статистиката на региони като Генерал Тошево, Омуртаг, Първомай и други подобни, където по принцип преобладават сделките със земеделски земи, показват, че и там нарастването на броя на сделките е с около средните за страната 11,1%.

От друга страна, в петте най-големи града на България нарастването на броя на сделките на годишна база е с процент по-висок от средния за страната. Изключение прави само Стара Загора, където през първото полугодие на тази година са сключени само 2089 имотни сделки, докато през същия период на миналата година те са били 2112, което прави спад от 9,8%.

Първенец по ръст в групата на големите градове е Пловдив. В тамошния имотен регистър през първите 6 месеца на тази година са вписани 5984 имотни сделки, докато през същия период на 2012 г. те са били с 22% по-малко – 4841. С ръст от 12% се отчита Варна, с 10% – Бургас, а с 9,7% – столицата.

Любопитна подробност е, че през последното полугодие има нарастване на броя на заличените ипотеки. Докато през миналата година от имотния регистър са били заличени 13 132 ипотеки за първите 6 месеца, за същия период на тази година броят им се е увеличил на 14 483. Принципно ипотека върху имот се заличава, когато банковият кредит е изплатен напълно и това обезпечение вече не е нужно, или когато имотът е продаден.

Друго обстоятелство, характеризиращо пазара на земеделска земя, е, че има сравнително голям ръст и на сключените арендни договори. От 39 490 такива договори, вписани през първото полугодие на м.г., през същия период на тази година те нарастват на 41 584.

Това обаче може да означава както ръст на обработваемата земеделска земя, така и фактът, че все повече парцели се раздробяват и така вписаните договори се увеличават като брой, без площите да са нараснали особено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *