post

Заплахата от възможен инвестиционен балон при държавните ценни книжа породи безпокойство при играчите на пазара и подтикна някои от тях, като норвежкия инвестиционен фонд Norges, да изтеглят инвестициите си и да ги насочат към недвижими имоти.

Анализатори предвиждат, че и други като JP Morgan, M&G Real Estate и канадският пенсионен фонд (CPPIB), могат да последват примера им, привлечени от осезаемата разлика в доходността между облигации и недвижими имоти.

Последното изследване на Colliers International по темата анализира последиците от пренасочване на инвестиции от т.н. “сигурни” ценни книги към пазара на бизнес имоти, разглежда степента на устойчивост на възвръщаемостта и печалбите при тези имоти в сравнение с нивата на доходност при ценните книжа в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Докладът проследява докъде варират тези показатели при въпросните финансови инструменти, разкрива общото между 10-годишни държавни ценни книжа на страните от ЦИЕ и тези в Германия и прави сравнение на доходността от германските ЦК и тази от инвестиции в имоти в ЦИЕ.

Анализът поставя въпроса рационални ли са въобще подобни ценови сравнения и заключава, че две противоположни сили са с водещо значение по отношение определяне цените и нивата на възвръщаемост на инвестиционния пазар:

– Усиленото вливане на капитал в имотния сектор изглежда ще продължи, тъй като инвеститорите постепенно изместват фокуса си от ценните книжа, търсейки по-малко волатилност на активите. Подобно нарастване на инвестициите в имотния пазар, отнесено към сравнително неликвидното предлагане на качествен продукт при него, ще замрази цените и в крайна сметка ще измести инвестициите в посока вторичен пазар.

– От друга страна, пренасочването на парични потоци извън „сигурните” ценни книжа (в момента на най-ниските си нива на възращаемост от години), в комбинация със силния инфлационен натиск от цялостната икономика, ще доведе до нарастване нивата на възвращаемост на ДЦК в краткосрочен план. Това ще има обратен ефект по отношение на очакваната доходност, което би довело до намаляване нивата на възвръщаемост в средносрочен план в стремежа те „да бъдат рационални”.

В обобщение, краткосрочно е възможно умерено задържане нивата на възвръщаемост при основните имотни пазари в ЦИЕ, което ще бъде последвано от леко раздвижване в средносрочен план, в съответствие с ценните книжа, в рамките на 18-24 месеца. Не се очакват драматични промени в наемните нива; първокласните офис имоти продължават да бъдат добър залог и да гарантират, че инвестираните средства ще се реализират и възвърнат, смятат експертите.

“Що се отнася до това накъде ще се насочат паричните потоци в един бъдещ период –  това ще зависи изцяло от нагласите на инвеститорите към рисковете на съответните пазари и възможностите за правилното определяне стойността на продукта”, коментира Деймиън Харингтън, регионален директор „Пазарни проучвания” в Colliers International, Източна Европа.

“Вероятно инвестиционните потоци ще бъдат задвижвани все повече от наличието на висококачествени продукти, които обикновено се намират на големите пазари. Липсата на промяна в ценовите нива, обаче, кара продуктът да „пресъхва”, поради което е твърде вероятно да наблюдаваме изместване на паричните потоци в посока периферни локации и имоти от вторичния пазар. Причината е че инвеститорите се изкачват все по-високо по кривата на риска в търсене на добрата продуктова стойност”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *