post

За ремонта на бул. “Прага” от “Ген. Скобелев” до “Пенчо Славейков” се борят шест кандидата, а за рехабилитация на улиците “Кумата” и “Нарцис”, включително моста над река Драгалевска в район “Витоша” – пет участника, стана ясно при отварянето на постъпилите оферти.

Обществената поръчка за двете зони бе обявена в началото на юни, като според условията всеки участник имаше право да кандидатства за не повече от една позиция в поръчката, информира в. “Капитал daily”.

Процедурата се провежда без осигурено финансиране за обектите, като от общината посочват, че договорът с избраните изпълнители ще влезе в сила, след като се намерят средства за проектите. Търгът е част от програмата за рехабилитация на улици и булеварди в София за следващите четири години, която ще бъде изпълнена чрез частично финансиране със заем от 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

По тази причина, както и при предишните процедури от този пакет, публичната обява започва и без обявена прогнозна стойност. Съдейки по гаранциите за участие обаче, общата стойност на обектите ще е около 5.8 млн. лв. Според условията на поръчката срокът, в който изпълнителите ще трябва да извършат строителните дейности и на двете зони, е 24 месеца.

Подбор на кандидатите

През следващите няколко дни комисията ще прегледа документите на всички участници за сравнение с изискванията на поръчката, след което ще бъдат разгледани и техните технически предложения. Последният етап от подбора включва отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници. Според оценките за избор на кандидат комисията трябва да избере икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена е с тежест 65%, техническите показатели – 30%, а срокът за изпълнение – 5%.

Реконструкцията

По време на строителните работи по бул. “Прага” изцяло ще бъде подновена пътната настилка, като се предвижда и пренареждане на бордюрите. Също така ремонтът ще обхване реконструкция на тротоарите и отводняването с изграждане на нови канали и шахти. В части от зоната, където има натоварено движение – като кръстовището с бул. “Пенчо Славейков”, ще бъде изградена настилка от едър паваж. Рехабилитацията включва и реконструкция на контактно-кабелната мрежа и поставянето на джобове за контейнери за смет. Рехабилитацията на улиците “Кумата” и “Нарцис” включва преасфалтиране и обновяване на тротоарите. Същевременно мостът по ул. “Нарцис” над река Драгалевска ще бъде строително коригиран и почистен от растителност и отпадъци.

Кандидатите за бул. “Прага”:

STRABAG AG (Австрия) “ПСТ ХОЛДИНГ”
“ДЛВ””
Трейс груп холд”
“Пътища и съоражения”
“ГБС-Инфраструктурно строителство”

Участниците за улиците “Кумата” и “Нарцис”:

“Щрабаг България”
“ИСА 2000”
Обединение “София Юг” (“СК-13 Пътстрой”, “СК-13 Трансстрой”)
Консорциум “ПИМ Драгалевци” (“Пътстрой”, “Мостстрой”)
Обединение “Трейс Кумата” ( “Трейс София”, Пи Ес Ай)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *