post

Въпреки несигурната политическа обстановка от последните месеци не се наблюдава осезаем негативен ефект върху жилищния пазар в страната през второто тримесечие на 2013 г, показва анализ на Пощенска банка. Сред причините за това анализаторите на банката изтъкват стабилизирането на цените на имотите, фискалната стабилност, липсата на сътресения в икономиката, както и фактът, че политическа нестабилност е феномен, който съпътства икономическото развитие на региона от десетилетия и поради тази причина не представлява изненада за инвеститорите.

Като един от основните играчи на жилищния пазар в страната за периода банката отчита 31% ръст на запитванията за жилищни кредити, спрямо второто тримесечие на миналата година – знак, че наблюдаваното възстановяване от края на 2012 г. продължава да набира скорост, се казва в обзорен тримесечен доклад за състоянието на жилищния пазар в страната.

Второто тримесечие на годината ще бъде запомнено и с ясно изразената тенденция на нарастване на дела на отпуснатите жилищни кредити в левове. „Процентът на левовите кредити достигна 92,6% от 74,5% през първото тримесечие на годината и говори за нарастващото доверие във валутната и банкова система на страната. По този начин търсенето на кредити в евро и други валути придобива по-скоро инцидентен характер“, коментира Румен Радушев, директор на управление „Жилищно кредитиране”към банката.

За поредно тримесечие интересът на потребителите остава фокусиран върху столицата, Варна, Пловдив и Бургас. Над 50% от отпуснатите жилищни кредити са предназначени за сделки именно в тези четири града, което говори за устойчиво възстановяване на пазара в тези региони.

Тенденциите при кредитополучателите от първото тримесечие се запазват, като на челно място остават държавните служители, следвани от собствениците на фирми и IT специалистите.

Като размер през второто тримесечие на годината отново най-предпочитани остават жилищните кредити до 20 хил. евро – 44% от всички отпуснати кредити спрямо 40,6% през първото тримесечие. Делът на отпуснатите кредити в размер между 20 и 40 хил. евро остава около 36%, докато този на кредитите между 40 и 60 хил. евро – около 14%.

Отново, около една трета от отпуснатите жилищни кредити са със срок на изплащане над 25 години, като осезаем ръст през изминалото тримесечие се наблюдава при кредитите с матуритет между 10 и 15 години. Делът на този вид кредити достигна 20% спрямо 13,8% през първото тримесечие на годината.

Прогнозата на банката за пазара на жилищното кредитиране в България до края на годината остава оптимистична, в контекста на стабилизирането на цените на недвижимите имоти и положителния тренд на търсенето на финансиране от страна на клиентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *