post

Европейската инвестиционна банка прие нови насоки за засилване на подкрепата за инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергийни мрежи, съобщава GreenTech.

През последните 10 месеца банката на ЕС предприе цялостен преглед на своите критерии за енергийно кредитиране, отразявайки енергийната политика на ЕС, както и актуалните тенденции в инвестициите. Новите предложения бяха обсъдени от Управителния съвет на Банката и одобрени с допълнителни разяснения относно предложените изключения.

След прегледа Европейската инвестиционна банка ще се фокусира върху финансиране на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийни мрежи, както и свързани с тях научни изследвания и иновации.

Очаква се въпросните сектори да изисква най-значителни инвестиции в следващите години. Тя ще бъде допълнена с техническа помощ за подпомагане разработването на проекти в тези ключови сектори.

Новите критерии за енергийно кредитиране включват рационализирани насоки за отпускане на заеми за проекти за енергийна ефективност, подкрепяйки съфинансирането по националните програми за енергийна ефективност, включително увеличаване на подкрепата за сгради с почти нулева енергийна консумация.

“Давайки приоритет на кредитирането на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийни мрежи и енергийни НИРД проекти, ние ще помогне, на ЕС да изпълни своите енергийни и климатични цели и ще създаваме заетост на местно ниво в цяла Европа,“ заяви Михай Танасеску, вицепрезидент на ЕИБ, отговарящ за кредитирането в енергетиката.

ЕИБ ще въведе нов Стандарт за нивото на емисиите, който да се прилага за всички проекти за добив на енергия от системи, базирани на изкопаеми горива. Инвестициите ще зависят от спазването на  определени, гранични нива на въглеродните емисии. Този праг отразява на поетите от ЕС ангажименти за ограничаване на въглеродните емисии. Предвижда се стандартът да бъде преразглеждан редовно и да бъдат въведени още по-ограничаващи задължения в бъдеще.

Газта се очаква да остане „преходно гориво“ към нисковъглеродна енергийна система. В това отношение стандартът трябва да гарантира, че кредитирането ще отива за проекти, които имат положителен принос за икономическия растеж на ЕС и са в съответствие с европейската политика за климата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *