post

Общините приоритетно трябва да приемат общи устройствени планове, защото без тях няма как да реализират европейски проекти. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в Габрово.

Той изтъкна, че в България едва 25% от общините са започнали разработването на общи устройствени планове. Министърът обясни, че самото изработване на плановете е задължение на местната власт, но Министерството на инвестиционното проектиране ще окаже подкрепа по отношение на привличането на необходимите средства за това.

„Ние сме ваши партньори и ще направим всичко възможно, за да се намерят пари”, обърна се министър Данов към кметовете от областта. Той подчерта, че ведомството му няма да подкопава функциите на общините. „Нашата задача е да им помогнем”, каза г-н Данов.

По отношение на работата по кадастъра, министър Данов обясни, че това е инструмент, който гарантира собствеността на гражданите. Идеята в тази сфера е да се постигне централизиране. „Водят се разговори целият кадастър и имотните регистри да са на едно място”, каза министърът на инвестиционното проектиране.

Иван Данов обърна внимание, че се правят промени в Закона за обществените поръчки, като една от основните цели е равният достъп до процедурите. „Малките и средните фирми трябва да могат да намерят мястото си в строителството на обекти в България”, категоричен беше министърът. Той каза още, че има идея да се създадат отделни правилници за различните дейности, по които се откриват обществени поръчки, съобразно техните специфики – например, дали се отнасят за строителство или за лекарства.

По отношение на работата на министерството, министър Данов поясни, че то ще се занимава с проекти за над 10 млн. лв. Фокус в работата ще бъде привличането на инвестиции и адаптиране на строителното законодателство към европейските изисквания.

Министерството има амбицията да създаде база от готови проекти, които да чакат европейското финансиране. Министърът отбеляза, че се работи и по създаването на ясни формуляри, така че да се избегнат затрудненията при кандидатстването по проекти.

Данов изтъкна и проблема с безработицата. По думите му, в момента над 180 000 строители са без работа. Министърът постави въпроса и за необходимостта да се повиши качеството на проектирането и съответно да има адекватно заплащане за проектантите. Г-н Данов добави още, че в дългосрочен план ще се работи за възраждането на българската индустрия за производство на строителни материали.

Попитан за позицията му относно изграждането на трансграничния коридор номер 9, който включва и тунел под Шипка, министър Данов заяви, че стои зад проекта и ще подкрепя неговото строителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *