post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще присъства на официалното подписване на договорите с избраните изпълнители за строителство и строителен надзор по проект “Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”.

Събитието ще се състои в днес от 10:30 ч., във ВИП – залата на Централна гара – София.

Рехабилитацията на комплекса се осъществява чрез съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *