post

През последните няколко години драматично се е свила възможността за конкуренция между строителните фирми. Това заяви на пресконференция, Димчо Михалевски, заместник-председател на ПГ на “Коалиция за България” и председател на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление, предаде БТА.

За последните две години над 2600 строителни фирми са прекратили своето съществуване, отбеляза Михалевски. По думите му предишното управление е насочвало обществените поръчки към много малък брой фирми.

За първите шест месеца на тази година чрез обществени поръчки в България са възложени 801 договора на стойност малко над 2,041 млрд. лева. Малките фирми, които са 84 на сто от всички, са спечелили 230 от тези договори. Стойността на тези договори обаче е 3,1 на сто от общата стойност – 63 млн. лева. Средните фирми /с персонал от 50 до 250 човека/ са спечелили договори за около 27 на сто от общата стойност. Големите фирми, които са осем на брой, са спечелили 122 договора за 1,351 млрд. лева, което е две трети от целия ресурс, посочи Михалевски.

Строителните компании се нуждаят от по-добра конкурентна среда, смятат от БСП. Запитан дали ще се обърнат към Комисията за защита на конкуренцията, Михалевски каза, че няма защо да го правят.

“Имаме по-силно оръжие – смяна на законодателството, ще създадем условия това да не се случва, отбеляза той. Смятаме, че трябва да се предприемат сериозни мерки, заедно с Камарата на строителите, за промени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Закона за Камарата на строителите, каза Михалевски.

В ЗУТ ще се прецизират някои от категориите строежи и ще се отразят специфичните изисквания към обектите на геозащита и тунелно строителство. С промени в ЗОП ще се създаде национална електронна онлайн платформа, в която ще има достъпна информация за договорите, стойността и обема им, както и за строителните компании. Целта е да няма фирми-“мастодонти” и фирми-“брокери”, които нерядко забравят за платят на подизпълнителите, коментираха от БСП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *