post

България ще иска от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) второ изменение на Заемното споразумение, съобщиха от правителствената пресслужба.

С предлаганото преструктуриране на проекта крайната дата за приключване на дейностите по него се удължава с 6 месеца до 30 юни 2014 година, а общата стойност се намалява на 49,7 млн. евро – заемът от Световната банка на 37,25 млн. евро, а съфинансирането от държавния бюджет съответно на 12,45 млн. евро. Първоначалната обща стойност на проекта е 54,6 милиона евро, от които 40,9 милиона евро заем от Световната банка. След първото преструктуриране през 2012 г. общата му стойност се намали на 52,7 млн. евро, а заемът от 40,9 на 39,5 млн. евро.

Изменението има за цел осигуряване на пълното завършване на строителните работи за рехабилитацията и реконструкцията на най-големия граничен пункт в Европа ГКПП Капитан Андреево и свързването му с последния пътен участък от магистрала „Марица“, изграждането на новия митнически терминал в Свиленград, както и постигане на добри постижения при покриването на осъвременените цели за развитие на проекта. Предвижда се отпадане на част от дейностите по Компонент 1 за ГКПП Брегово, Връшка Чука, Станке Лисичково и Златарево (малки ГКПП) поради забавяне при изпълнението, повлияно от бюджетните ограничения и финансовата криза. Част от финансирането, предвидено за четирите малки ГКПП, се пренасочва за осигуряване на достатъчно средства за завършване на ГКПП Капитан Андреево.

Очакваните ползи от проекта са – подобрена ефективност на граничния контрол на ключови ГКПП и по-ефикасна обработка на международни търговски и транспортни документи. Това ще доведе до подобрено и ускорено преминаване на трафика и намалено време за контрол и проверка на товари и камиони. Тези ползи ще бъдат постигнати чрез съвременни физически съоръжения, подкрепящи модернизацията на процедурите. Очаква се значителните спестявания да доведат до по-ниски транспортни разходи, а в крайна сметка и до повишена конкурентоспособност на България на регионалните и глобалните пазари. В стратегически план ползите ще са повишаване качеството на трафика и търговските дейности както за страната, така и в международен аспект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *