post

Sofia Architecture Week кани всички студенти по архитектура в третото издание на своята Университетска работилница. Тази година темата на фестивала е ГРАД НА БЪДЕЩЕТО и обект на работа ще бъде площад „Централен“ в Пловдив. Студентите са поканени да разработят концептуален проект за възможно развитие на площада.

Работилницата ще се проведе в Кино Космос, Пловдив на 19 и 20 октомври. Участие могат да вземат студенти по архитектура от всички университети в страната и чужбина. Те ще работят в екипи до 3-ма, които се сформират в началото на работилницата. Идеите трябва да бъдат представени двуезично (на български и английски) на табло с формат А1.

Проектите трябва да съдържат:

– Ситуационно решение

– Функционално решение

– Обемно-пространствено решение

Партниращи университети:

– Нов Български Университет

– Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

– Висше Строително Училище Любен Каравелов

Журирането ще бъде проведено  от международно жури и ще протече на три етапа на 23 ноември в рамките на Sofia Architecture Week 2013:

+ първи етап –селекция на проекти, които ще преминат към втория етап.

+ втори етап – авторите на селектираните проекти ги представят пред широката публика в рамките на 5 минути и отговарят на въпроси на журито в до 10 минути. Екипите на работилницата трябва да имат готовност да представят проекта си на английски език.

+ трети етап – селекция и награждаване на финалните победители.

Наградените проекти ще получат безплатни пропуски за професионалния форум на SAW 2013, осигурени са награди още от партниращите университети и КАБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *