post

Възстановяването на пазара на офис площи в София продължи в третото тримесечие на 2013 г. с наемането на общо 20 300 кв.м; това е ръст от 44% спрямо предходното тримесечие и 13.4% повече от отдадените през същия период на 2012 г. Това показва редовното проучване на компанията за недвижими имоти Forton, партньор за България и Македония на международната консултантска фирма Cushman & Wakefield.

Офис пазарът печели от това, че България привлича компании, които установяват или разширяват центрове за обслужване на клиенти и бизнес процеси в европейски мащаб. Секторите на информационните технологии и аутсорсинг допринесоха в най-голяма степен за растежа с 62% от обема на наетите площи през тримесечието. Експанзията доминираше значително над преместванията – по данни на Фортън 83% от обема наети площи се дължи на растеж на бизнеса.

„Компаниите се възползват от ниските разходи за дейността – труд, данъци и цена на недвижими имоти. Бизнесът им расте и те наемат нов персонал. Търсенето става все по-трудно, тъй като през последните години процентът на имоти в строеж прогресивно намаля. Активността на пазара доведе до значително намаление в процента незаети площи и до „събуждане” на инвестиционната активност.“, обобщава Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton.

В периода от началото на юли до края на септември не бяха завършени съществени клас А и В офис проекти. В резултат на тенденциите за спад на строителството и ръст на усвояването на офиси незаетите площи намаляват за трето поред тримесечие и вече са 30.1% (при  31.1% през второто тримесечие).

Десетте водещи офис проекта продължават да привличат основната част от наемателите. Свободните площи в тях намаляха с 1.1 процентни пункта и достигат 12.6 на сто.

„Още няколко сделки със съществен размер се подготвят в момента. Ако приключат с успех до края на годината, то усвоените площи през 2013 г. може да надхвърлят 100 хил. кв.м“, казва Михаела Лашова. През 2012 г. Forton отчете усвоени 96 500 кв.м.

В отговор на тези тенденции за първи път от 2010 г. насам строителните предприемачи отново се активизират. Нови 15 хил. кв.м бяха добавени към площите в строеж през тримесечието. „До края на 2014 г. очакваме въвеждане в експлоатация на само два значителни проекта – това са офис частта на „България мол“ и „Капитал форт“. Инвеститорите го знаят и вече планират действията си за следващия етап.”, казва Лашова.

Наемите остават стабилни за поредно тримесечие на ниво 12.5 евро на квадратен метър на месец в центъра на града и между 9 и 12 евро в широкия център, по основни булеварди и в установени бизнес райони в кварталите.

„Очакванията ни за недостиг на големи и качествени площи се потвърждават. В сградите, които напреднаха достатъчно в отдаването под наем, наемодателите  опитват по-високи наемни нива, особено когато отдават по-малки по размер помещения. От друга страна, наемателите започват да обръщат повече внимание на проектите, разположени извън коридора на бул. „Цариградско шосе“, например летището и бул. „България“, казва Михаела Лашова.

„Някои собственици на офиси са окуражени да предлагат по-високи наеми, което е оправдано от липсата на интересно ново предлагане през следващите 6 месеца. В същото време на пазара все още има готови сгради с относително висок процент свободни площи, които носят равновесие на пазара. Затова очакваме стабилни наемни нива в последното тримесечие на 2013 г. и умерен ръст в началото на следващата.“, коментира Михаела Лашова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *