post

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев подписа в Санкт Петербург Протокол за разширяване на сътрудничеството между Министерството на културата на Руската федерация и МИЕ в областта на туризма. Документът парафира и зам.-министърът на културата на Русия Алла Манилова. Подписването бе в рамките на Международния културно-туристически форум, организиран от руското Министерство на културата на 11 и 12 октомври 2013 г.

С протокола двете институции заявяват желанието си да създадат най-благоприятни условия за увеличаване обмена на информация и кадри в туризма, взаимно промотиране на дестинации и маршрути, активизиране на контактите между туристическите предприятия и гарантиране интересите и правата на туристите си.

Акцент в срещите на зам.-министър Ботев бяха възможностите на България да предлага разнообразни форми на медицински, СПА, културно-исторически туризъм. “Ще бъдат търсени модели и ще се работи по привличане на руски застрахователни компании в сферата на СПА и медицинския бизнес. Клиенти на тези фирми биха могли да идват за почивка и процедури в български балнео- и СПА центрове по застрахователни схеми”, каза зам.-министър Ботев. Той подчерта, че ще се разширяват и двустранните контакти за организиране на повече бази за отдих у нас за руски деца и младежи. “За подрастващите ще се обогатяват и програмите за културно-познавателен туризъм. България полага усилия да привлича руските региони да инвестират в туристически обекти в различни наши общини. В документа се набляга и върху сътрудничеството в сферата на православните поклоннически посещения”, обобщи българският зам.-министър.

Бранимир Ботев се срещна и с председателя на Комитета за развитие на туризма в Правителството на Санкт Петербург Александър Шапкин. “Нашите страни имат огромен потенциал за разширяване на връзките си в туризма поради историческата и културната си близост, религиозната идентичност, липсата на езикова бариера”, заяви г-н Ботев. По данни на СТИВ-Санкт Петербург броят на българските туристи в региона се увеличава и в периода на белите нощи достига 1500-2000 души. Според г-н Шапкин има стабилен годишен ръст и на петербургските туристи в България и възможностите за увеличаването им са много по-големи.

Програмата на международния форум в Санкт Петербург включва пленарни заседания и три секционни кръгли маси. На тях се обсъжда формирането на нови туристически продукти, включително и международни, на основата на културно-историческото наследство. Дискутират се също подготовката на кадри за туризма и повишаване на качеството на услугите чрез внедряване на иновации. В заседанията участват представители на Междупарламентарната асамблея на ОНД, Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, делегации от Латвия, България, Казахстан, Киргизстан, на туристическия бизнес, културни и научни институции. Сред лекторите са и експерти от Световната организация по туризъм към ООН и от други специализирани международни обединения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *