post

Индикативният бюджет на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г възлиза на 1 376 788 235 евро с включено национално съ-финансиране от 15%. Това обяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която представи приоритетите на програмата на Деветата годишна среща на местните власти представители на общини.

С тези средства ще бъдат финансирани  проекти, които ще изпълнят целите на инвестиционните приоритети на програмата. Предвидените приоритетни оси по нея за периода 2014-2020 г. са: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Държавна образователна инфраструктура, Регионална здравна инфраструктура, Регионална социална инфраструктура, Регионален туризъм, Регионална пътна инфраструктура, Превенция на риска и Техническа помощ.

През последните 4 месеца са изплатени 426 млн. лв. по проекти, финансирани по ОП „Регионално развитие”, каза още министърът на регионалното развитие.

Тя подчерта, че стъпките, които са направени през последните 4 месец, за рестартиране на процеса на децентрализация, са показателни за желанието на МРР за партньорство с общините. Най-важната стъпка е била възстановяването на дейността на Съвета за децентрализация, по думите на министъра.

Министър Терзиева съобщи, че на проведеното девето заседание на тематичната работна група през месец септември са приети промени в обхвата и съдържанието на програмата. Интервенциите ще бъдат осъществявани в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответните инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях.

Инвестициите по ОПРР ще бъдат осъществявани на цялата територия на страната. Те ще подкрепят и допринесат за устойчивото и балансирано социално-икономическо и териториално развитие на слаборазвитите българските региони. Това ще спомогне за постигане на изпреварващо и догонващо развитие спрямо останалите по-силно развити европейски райони, подчерта регионалният министър.

На  официална церемония Десислава Терзиева връчи Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 16 български общини. Това е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *